Välkommen

TRYGG OCH SÄKER LEKMLJÖ

FRG LEKPLATSBESIKTNING

Vi erbjuder tjänster för att skapa en trygg och säker

inne och utemiljö.


Besiktning

Besiktning av nyanlagda lekplatser och utegym.
Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap och fitnessutrustning enligt gällande standard

SS-EN 1176:2017 och SS-EN 16630:2015.
Upprättande av drift- och underhållsplan.


Våra besiktningsmän är certifierade av RISE,Research institutes of Sweden.

Det innebär att vi har relevant kompetens och förmåga att uppfylla krav i enlighet med

SS-EN 1176-7:2020.

HIC-Test

HIC-Prov (Head Impact Criterion)av stötdämpande underlag.

HIC-prov utförs åt besiktningsmän, entreprenörer, tillverkare av stötdämpande underlag och förvaltare av lekplatser, skolor, förskolor och utegym direkt på plats eller i laboratorie.

Enligt standard SS-EN 1177:2018.

För att minska riskerna för allvarliga skador vid ofrivilliga fall från lekredskap och fitnessutrustning är det viktigt att det stötdämpande underlaget oavsett typ av underlag är av rätt kvalitet.


Utegym

Årlig besiktning ska genomföras för att fastställa fitnessutrustningens skick med avseende på driftsäkerhet utifrån standard
SS-EN 16630:2015.

Ritningsgranskning och konsultation

Vi erbjuder kontroller av upprättade ritningsunderlag och konsultation kring utformning, projektering av lekplatser och utegym gällande säkerhet och tillgänglighet.Global utveckling

FRG Lekplatsbesiktning arbetar aktivt i flertal internationella och svenska arbetsgrupper där vi är med och fastställer regler och krav för lekplatser och utegym.

Om oss

FRG Lekplatsbesiktning har utfört säkerhetsbesiktningar av lekplatser sedan 2005.
Sedan 2006 uppfyller vi kraven i certifieringsreglerna avseende besiktningsmän av platser för lek, motion eller annan utevistelse samt av lekredskap utifrån

SS-EN 1176 och SS-EN 1177.